Yazılım İhtiyacı

Günümüzde uluslararası sermaye hareketleri içinde pay kapmak için ülkeler arasında yoğun bir rekabet olduğunu gözlüyoruz. Küresel rekabette ön plana çıkmak için hem ülkeler hem de şehirler birbirleri ile yarışıyor. Örneğin Polonya, Çek Cumhuriyeti gibi ülkeler, Dubai gibi merkezler, vergi indirimleri ve çeşitli avantajlar sağlayarak küresel yatırımları çekmek için çalışıyorlar. Araştırmalar bölgemizin en önemli eksiğinin finansal inovasyon ve yazılım eksiği olduğunu göstermektedir. Eğitim ihtiyacından söz edilirken bahsedilen çeşitli yatırım araçlarının alınıp satılabilmesi için öncelikle yatırım araçlarının fiyatlanabilmeleri, risk takiplerinin regülatörler, aracı kurum-bankalar ve bireyler için ayrı ayrı yapılabilmesi gerekmektedir. Mesela regülatörün hacmi artan bir türev ürünün sistematik risk oluşturup oluşturmadığı veya bir belediyenin bir projesinin fonlamasının türev ürünler ile yapılabilmesi ancak fiyatlanabilir olmasına yani fiyatlayabilecek bir yazılıma bağlıdır, ve sonrasında risk takibi için de ayrı bir yazılım gerekmektedir. (Finansal Risk Hesaplama ve Simülasyon Platformu) Teknolojik altyapı aynı zamanda kompleks bir veri bankası-platformu gerektirir, çünkü herhangi bir ürünün fiyatlanması-risk takibinin yapılabilmesi ancak iyi düzenlenmiş, kolay kullanılabilir bir veri setiyle mümkündür. Bu ihtiyaçlar ve finansal veri platformu oluşturulmasında da gerekli olan yazılım desteği Laboratuvar tarafından sağlanabilecektir. Bölgemizdeki ihtiyaçlar ve sorunların çözümünde izlenen yol da bize yazılım ihtiyacının önemini göstermektedir.