Özel Hedeflerimiz

Laboratuvarda geliştirilen yazılımların ve eğitimlerin bölge ülkeleri ile paylaşılması. Geliştirilen bilim ve teknolojinin kullanımının yaygın hale getirilerek ekonomik değer haline getirilmesi ve İstanbul’un bir finansal AR-GE merkezi haline dönüştürtmesi.

Deprem riski yüksek olan İstanbul şehrimizin dönüşüm projelerinde kullanılmaya yönelik, Büyük Şehir Belediyesine ve İlçe Belediyelerine ek kaynak oluşturmak için gerekli olan deprem bonosu ve yerel yönetim borçlanma araçlarının AR-GE’sinin oluşturulması. Belediyeler ile ortak eğitim programları geliştirmek ve gerektiğinde danışmanlık hizmetleri vermek.

Çevre bilincinin oluşması ve özelikle sanayi şirketlerinin ihtiyacı olan Karbon salınım sertifikalarının nasıl kullanılması gerekti konusunda sanayi şirketlerine destek vermek. İş dünyası ve üniversite’nin bu konuda ortak çalışması.