İstanbul Risk Yönetimi Laboratuvarı'nı Tanıyalım

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, İstanbul Finansal Risk Yönetimi Laboratuvarı projemiz, gerekli teknolojik alt yapıyı oluşturarak ve donanımlı eleman yetiştirecek eğitim programları sunarak, İstanbul‘un bir “uluslararası finans merkezi” olmasında önemli rol oynamayı hedeflemektedir.
İstanbul’da gelişme potansiyeli yüksek finansal ürün ve hizmetler için gerekli bilişim altyapısının oluşturulmasını ve bölge ülkelerine bu hizmetlerin kullandırılmasını sağlayacak projemizin öncelikli hedefleri:

  • Türev ürünler, enerji ve karbon salınımı piyasalarına ilişkin gerekli altyapının oluşturulmasına katkıda bulunmak,
  • Özel sektör ve yerel yönetim borçlanma araçlarında fiyatlama ve risk yönetimi alt yapılarının oluşturulmasını sağlamak,
  • Türkiye’nin faizsiz finansal ürün ve hizmetler konusunda dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline dönüşmesini sağlamak

Ataşehir’de kurulması öngörülen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nde birçok kamu kurumu bir arada toplanacaktır. İstanbul Finansal Risk Yönetimi Laboratuvarı projemizde geliştireceğimiz yazılımlar bu merkezle iç içe çalışmayı hedeflemektedir.

Uluslararası finans merkezi olmanın en önemli gereklerinden biri, nitelikli çalışanların varlığıdır. Global konjonktürün gerektirdiği niteliklere sahip geniş bir “çeşitlendirilmiş yetenek havuzu” oluşturulması, ülke için önemli bir avantaj olacaktır. Nitelikli işgücü havuzunun belirleyicisi olan iki faktör ise; yerli çalışanların kalitesi ve yabancı çalışanlara açıklıktır. Proje dâhilinde düzenlenecek eğitim programları ile nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayacak bir eğitim altyapısının sağlanmasına projemizin ciddi katkılar sağlayacağı öngörülmektedir. Eğitim ve sertifika programlarının öncelikli amacı:

  • Finans alanında özellikli bazı görev alanlarında yetişmiş insan kaynağının oluşturulması. Mevcut insan kaynağının donanımının artırılması, sürekli gelişiminin sağlanması,
  • İstanbul’u finans alanında yüksek lisans ve doktora merkezi haline getirilmesi,
  • Nitelikli yabancı insan kaynağını ülkemize çekilmesidir.

İstanbul Finansal Risk Yönetimi Laboratuvarı projemizi AR-GE yönü yüksek yazılım ve eğitimler ile İstanbul’un bir “uluslararası finans merkezi” olmasına en önemli katkıyı sağlayacak kurumlar arasında yer alması hedeflenmektedir.