Genel Hedeflerimiz


Finansal Risk Hesaplama ve Simülasyon Platformu ve Finansal Veri Platformu yazılımları ile finansal altyapıyı geliştirerek İstanbul Bölgesinin uluslararası bir finans merkezi olması için rekabet edebilirlik düzeyinin arttırmak, İstanbul Ataşehir’de kurulacak olan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’ndeki Kamu kurum ve kuruluşlarına, ihtiyaçları olan teknolojik bilgi ağının kurulmasında öncülük etmek ve bu kurumlara AR-GE desteği vermek,  Bu kapsamda:
Türev ürünler, enerji ve karbon salınımı piyasalarına ilişkin gerekli altyapının oluşturulmasına katkıda bulunmak: Türkiye piyasalarında henüz sunulmayan veya yeterli işlem hacmine ulaşmamış, İstanbul’u cazip bir finans merkezi haline getirebilecek, gelişme potansiyeli yüksek finansal ürün ve hizmetler için gerekli altyapı oluşturulacaktır.
Özel sektör ve yerel yönetim borçlanma araçlarında fiyatlama ve risk yönetimi alt yapılarını oluşturmak: Son finansal krizde çokça tartışılan ve Türkiye’nin gündemine yeni girmekte olan  araç ve piyasaların fiyatlama ve riskleriyle ilgili hesaplamaların yapılabileceği sistemler geliştirmek.
Türkiye’nin faizsiz finansal ürün ve hizmetler konusunda dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline dönüşmesini sağlamak: Jeopolitik konumuna rağmen Türkiye’nin faizsiz finansal ürün ve hizmetler konusunda yeterince gelişemediği görülmektedir. Sukuk gibi önemli borçlanma araçlarının fiyatlaması ve yeni ürünler geliştirilmesi, Ataşehir’de yer alacak olan düzenleyici otoriteler (SPK), borsalar (IMKB), takas kurumları (Takasbank) ile ortak çalışmalar yürütmek.
Bölgenin finans merkezi olacak İstanbul’un finans sektöründe ihtiyacı olan insan kaynaklarının geliştirilmesi, kurumlara verilecek eğitimler ile risk yönetiminde kullanılabilecek finansal ürünlerin tanıtılması ve sunulacak hizmet ve ürün çeşitliliğinin artırılması. Bu kapsamda:

Finans alanında özellikli bazı görev alanlarında yetişmiş insan kaynağının oluşturulması. Mevcut insan kaynağının donanımının artırılması, sürekli gelişiminin sağlanması: Hizmetler sektöründe önemli bir yer tutan finans sektöründeki insan kaynaklarında verimliliğin ve yaratılan katma değerin payının artırılması için gerekli eğitim programlarını geliştirmek. Kalifiye işgücü üretmek için çalışmalar yapılması.
İstanbul’u finans alanında bir yüksek lisans ve doktora merkezi haline getirmek: Chicago’da Chicago Üniversitesi’nde ve Londra’da Imperial College’da olduğu gibi üniversitemiz bünyesinde kurulacak olan İstanbul Finansal Risk Laboratuvarı bunyesinde AR-GE oluşturularak, finans alanında çevre ülkeler için bir çekim merkezi oluşturmak ve başarılı bilim insanlarıyla birlikte, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrencilerin İstanbul’a çekilmesi.
Nitelikli yabancı insan kaynağı ülkemize çekmek: Uluslararası kabulü olan sertifika programları ile İstanbul’da eğitim alan yabancı finans uzmanlarının İstanbul’da kalması teşvik edilecektir.