Genel Bilgi

Özyeğin Üniversitesi İşletme Enstitüsü, Finans Mühendisliği Merkezi’nin katkılarıyla oluşturulan FERM Yüksek Lisans Programı ile İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi haline gelmesinde önemli bir rol almaya hazırlanıyor.

Türkiye’de finansal ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılmasında ve bölge ülkelerinde bu hizmetlerin kullandırılmasında, Özyeğin Üniversitesi İşletme Enstitüsü aktif rol almayı hedeflemektedir. Açılacak FERM Yüksek Lisans Programı bu projenin onemli bir ayağını oluşturmaktadır. Finans Mühendisliği Merkezi’nin de yakın desteğini alacak programın öncelikli hedefleri arasında,

• Özel sektör ve yerel yönetim borçlanma araçlarında fiyatlama ve risk yönetimi alt yapılarının oluşturulmasını sağlamak,

• Piyasa düzenleyicilerin uluslarası finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerden ve yeniliklerden bilgilendirilmesini sağlamak,

• Türkiye’nin finansal ürün çeşitliliği ve hizmetler konusunda dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline dönüşmesini sağlamak, 

• Türev ürünler, enerji ve karbon salınımı piyasalarına ilişkin gerekli altyapının oluşturulmasına katkıda bulunmak,

• Türev ürün muhasebesi gibi detaylandırılmış vaka analizleri ile pratiğe önem veren bir program olmak,

• Sadece “book smart” değil “street smart” bir algı düzeyi de oluşturmak yer almaktadır

Ders Programı için tıklayınız