Programda Kullanılan Araçlar

•İşlem Merkezi (Trading Center)
 
Finansal ürünlerin ve uygulamaların öğrenciler tarafından etkin kullanılabilmesi için bir İşlem Merkezi (Trading Center) kurulması hedefleniyor. Tüm finans piyasasının aktif olarak kullandığı yazılımlar ve araçlar bu merkez içerisinde hazır bulunacak ve öğrencilerin profesyonel hayatta kullanılan tüm araçlara hâkim olması sağlanacak. 
 
•Excel , MATLAB ve diğer uygulamalar
 
•Aktif ve pasif yönetiminde finans mühendisliği uygulamaları

• Basel III ve Dodd & Frank Act ile şekillenen yeni regülasyon tartışmaları ve yükselen piyasalardaki bankacılık sistemine etkileri

• Vaka analizleri ile şirket bonolarının kredi ve likidite risklerinin ölçümleri

• Hisse ve Faiz Opsiyonların Portföy riski ve Portföy sigortalaması yöntemleri

• Kurumsal Finans’ta kullanılan fiyatlama ve riskten kaçınma yöntemleri

• Vadeli işlemler ve swap korunma rasyolarının hesaplanmasını, Riske Maruz Değer (RmD) hesabı 

• Varlık Yönetimine ve Özel bankacılığa yönelik gelir arttırıcı yapılandırılmış türev ürünlerin dizaynı

• Enerji firmaları için Opsiyon ve Swap fiyatlaması ve risk yönetimi
 

Vaka Analizleri

Piyasalardan gerçek örnekler ile öğrencilerin iş hayatında ve akademide karşılaşabileceği problemler ve bunlara bakış açıları irdeleniyor. Aşağıda, derslerin büyük bir bölümünde gerçekleştirilecek bu analizlere bir kaç örnek verilmiştir: