Eğitimler / Projeler

Eğitimler

Finans özellikle son otuz yıl zarfında oldukça ileri matematik ve istatistik araçların kullanıldığı son derece karmaşık bir disiplin haline gelmiştir. Alınıp satılan enstrümanların yapısı klasik ürünlere göre oldukça farklılık göstermeye başlamış, türev ürünler olarak anılan alan giderek yaygınlık kazanmıştır. Türev piyasaların 1990’lı yıllardan itibaren giderek serbestleşmesi bu ürünlerin 2000’li yılların en popüler kavramı haline getirmiştir. Türev ürünlerin en belirgin özelliği geleceğe ait beklentilerin alınıp satıldığı bir finansal piyasa oluşudur. Klasik analiz ve tahmin yöntemleri, türev ürünlerden kaynaklanacak etkileri ve hatta türev ürünlerin kendisini denetleyebilecek etkinlikte değildir.  Sektörün akademide ve yurtdışındaki izlediği süreç tecrübeli laboratuvar çalışanları tarafından yakından takip edilip bölgemize kazandırılmaya çalışılacaktır. Bu faaliyetler de eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde ve ortak atölye çalışmalarında aktarılmaya çalışılacaktır. Verilecek olan eğitimlerde öncelik, yaratacağı etkinin daha fazla olması sebebiyle, önce kamu kurum ve kuruluşları, daha sonra özel şirketler şeklinde olacaktır. Yöntem, aşağıdaki ana noktaları içermektedir.

  • Kamu kuruluşları ve Özel kurumlara Sertifikalı eğitimler düzenlenmesi,

  • Oluşturulan çalışmalarda ortak kullanım haklarının sağlanması ve böylelikle yaygın etkinin oluşturulması,

  • Sermaye Piyasası çalışanları ve adaylarının finansal risk takibini, finansal ürünleri ve finansal verileri daha iyi anlamalarına yönelik projeler hazırlanması şeklindedir.

Projeler

Finansal Risk Hesaplama ve Simülasyon Platformu, Finansal Veri Platformu Yazılımı:  İstanbul Finansal Risk Yönetimi Laboratuvarı bölgemiz finansal riskleri için bir bilgi teknoloji üretim ve dağıtım merkezi olacaktır. Üniversite çatısı altında kurulacak olan bu laboratuvar finansal risk takibi için yazılımlar geliştirilecek ve bu yazılımlar kamu kuruluşlarına ve özel firmalara Ar-Ge hizmeti olarak sunulacaktır. Yöntem olarak kamu kuruluşları ve özel kurumlar ile koordinasyon halinde katma değeri yüksek yazılımların geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje sonucunda ortaya çıkacak olan yüksek teknolojili fiyatlama ve veritabanı platformlarının Avrupa ve Amerika’da başarılı örnekleri gibi dünya genelinde kullanılması hedeflenmektedir. 

İstanbul Finansal Risk Yönetimi Laboratuvarı, geliştireceği risk yönetim platformları ile İstanbul’un uluslararası finans merkezi olma hedefiyle paralel olarak, gelişmekte olan ülkeler için önemli bir finansal veri ve bilgi birikimi içeriği sağlayacaktır.  Geliştirilecek yazılım, sadece İstanbul veya Türkiye’de değil, yazılımda kullanılacak teknolojiler sayesinde tüm bölgede kullanılabilir bir yapıya sahip olacaktır. Günümüzün en gelişmiş bilişim sistem teknolojisi olan bulut teknolojisi ile geliştirilecek sistemler, ek maliyet gerektirmeden dünyanın herhangi bir yerinde kullanılır hale gelebilecektir. Gelişmekte olan piyasalara özel olarak kalibre edilecek bu yazılım, bölgedeki diğer ülkelerin bankalarına ve devlet kurumlarına pazarlanabilir nitelikte olacaktır.

Danışmanlık Hizmetleri: Danışmanlık hizmetleri İstanbul Finansal Risk Laboratuvarının bölgemiz için üreteceği faaliyetlerden biridir. Ataşehir’e taşınacak olan kamu kurumları ve bölgemizde bulunan uluslararası firma ve Kobi’lere eğitim ve yazılım hizmetleriyle risk yönetimi hususunda destek vermeyi hedefleyen laboratuvarın danışmanlık hizmetlerini sunulacaktır.